ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

บริษัท แลนด์มาร์ค คอนซัลแทนส์ จำกัด ตั้งขึ้นจากการรวบรวมบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวิเคราะห์ตลาด และการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริการ

บริการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน

ประเมินเพื่อกำหนดมูลค่าของทรัพย์สิน ตามสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าประเภทอสังหาฯ

ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่างๆ

มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

ประเมินเพื่อกำหนดราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากประสิทธิภาพอายุขัย และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาเพื่อการประกันภัย

ประเมินเพื่อกำหนดมูลค่าทดแทนใหม่ของทรัพย์สิน เมื่อเกิดอัคคีถัยหรือถูกทำลาย

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มลูกค้า

แผนที่

ข้อมูลติดต่อ